Bliv frivillig

For at blive frivillig på krisecenteret, skal du være fyldt 21 år.

Vil du være frivillig hos Krisecenter For Kvinder?

Så skal du kunne leve op til krisecenterets værdigrundlag. Det betyder blandt andet, at du skal være respektfuld, rummelig og omsorgsfuld. Samtidig lægger vi vægt på, at du som frivillig er robust og har en god situationsfornemmelse.

Du skal desuden være fyldt 21 år og tale forståeligt dansk.

Hos Krisecenter For Kvinder går vi mest op i menneskelige værdier. Derfor stiller vi ikke krav til din uddannelsesmæssige eller sociale baggrund.

Hvis du gerne vil høre mere om dét at være frivillig på krisecenteret, afholder vi introduktionsmøde den sidste mandag i hver måned – med undtagelse af juli og december. Mødet starter kl. 19.30. Her kan du møde en af vores kontaktpersoner og vores frivilligkoordinator, der vil fortælle uddybende om, hvad det vil sige at være frivillig samt om huset og hvilke funktioner, du som frivillig har.

Du kan tilmelde dig introduktionsmødet på tlf.: (+45) 98 19 06 66 eller mail krisecenterforkvinder@aalborg.dk. Det er vigtigt, at du tilmelder dig, så vi ved, hvor mange vi skal forvente.

Den personlige samtale

Hvis du efter introduktionsmødet fortsat ønsker at være frivillig, skal du kontakte Krisecenter For Kvinders leder, så I kan aftale en personlig samtale om de gensidige forventninger. Her bliver der desuden indhentet de lovpligtige straffe- og børneattester. Du vil efter samtalen, og forudsat interessen for at gøre en forskel for krisecenteret er intakt, blive tilknyttet en frivilliggruppe.

Krisecenterforeningen

Som frivillig indgår du et medlemskab i Krisecenterforeningen. Kontingentet fastsættes og betales én gang årligt og ligger på 100,00 kr. Medlemsskabet omfatter, at du tilbydes temadage, foredrag og andre spændende og interessante aktiviteter med de øvrige frivillige.

Frivilliggrupperne

Alle frivillige er delt op i 5 grupper. Hver gruppe har en kontaktperson, som arrangerer afholdelse af gruppemøder en gang om måneden. Møderne afholdes som regel på krisecenteret og her drøftes der vagtplan for frivillige, gives en orientering om krisecenteret fra en fast medarbejder, snakkes trivsel m.m.

De frivilliges mødeplan udsendes digitalt via en app, og der skal derfor anvendes smartphone til dette. Systemet er enkelt at bruge og giver dig et godt overblik over din mødeplan og gør planlægningen enkel. Du vil blive introduceret for systemet ved opstart, og det er let at anvende.

Gruppemøderne er ikke obligatoriske, men det anbefales altid at deltage, da der foruden det sociale element også deles vigtige informationer og drøftes aktuelle oplevelser fra krisecenteret.

I hver frivilliggruppe er der desuden udpeget en repræsentant, der er medlem af Krisecenterforeningens bestyrelse.​

Bestyrelsen for Krisecenterforeningen

Foreningens bestyrelse består af 8 medlemmer, der omfatter:

  • 1 formand
  • 1 næstformand
  • 1 kasserer
  • 1 frivillig fra hver gruppe.

Der afholdes bestyrelsesmøde 6 gange om året – og der kan indkaldes til  ekstraordinært møde efter behov. Derudover afholdes der generalforsamling én gang årligt.

Krisecenterets leder deltager ved møderne.

De frivilliges arbejde

Frivilligt arbejde er en af grundforudsætningerne for krisecenterets succes i arbejdet med at støtte kvinder og børn til et godt liv uden vold.

Som frivillig hos Krisecenter For Kvinder skal man ikke sagsbehandle eller rådgive beboerne om specifikke forhold men i stedet sikre, at krisecenteret er en tryg, omsorgsfuld og værdiskabende base for beboerne. Krisecenterets korps af frivillige bidrager til, at der altid er nogen i huset, man kan tale med, at der er hjælp at hente til praktiske opgaver og at der er tryghed både nat og dag.

Foruden muligheden for at gøre en væsentlig forskel for kvinder og børn, der er udsat for vold i nære relationer, har du som frivillig også mulighed for at bidrage i PR-gruppen.

PR-gruppen består af frivillige og arbejder blandt andet aktivt med at formidle kendskabet om frivilligt arbejde på krisecenteret, forebygge vold i nære relationer samt udbrede kendskabet til Krisecenter For Kvinder og vores tilbud. PR-gruppen står desuden for at arrangere faglige temaaftner, opkvalificerende kurser for frivillige, planlægge og deltage ved foredrag og oplæg til eksterne interesseorganisationer, målrette vores SoMe profil samt meget andet. PR-gruppen tilbyder derfor en mulighed for at frivillige hos Krisecenter For Kvinder, i endnu højere grad, kan få indflydelse på vores profil, tilbud og virke.

Hvis du ønsker at høre mere om at være frivillig hos Krisecenter For Kvinder i Aalborg, og om de mange muligheder for at gøre en aktiv forskel, så kontakt os gerne på på mail eller telefon.

Hjælp voldsramte kvinder og børn

Et midlertidigt opholdssted for kvinder og børn, som er udsat for psykisk, seksuel eller fysisk vold i nære relationer.

(+45) 98 19 06 66
krisecenterforkvinder@aalborg.dk
Saxogade 9, 9000 Aalborg