Bliv frivillig

For at blive frivillig på krisecenteret, skal du være fyldt 21 år.

Vil du være frivillig på Krisecentret?

Så skal du kunne leve op til Krisecentrets værdier,  det blandt andet betyder, at du skal kunne være respektfuld, rummelig og omsorgsfuld.

Du skal desuden være fyldt 21 år og tale forståligt dansk.

Hos Krisecenter for Kvinder går vi mest op i menneskelige værdier og derfor stiller vi ikke krav i forhold til din uddannelsesmæssige eller sociale baggrund.

Vi bruger kun kvindelige frivillige.

Den sidste mandag i hver måned, kl. 19.30 (undtaget juli og december), afholdes der introduktions møde, hvor du kan møde en medarbejder og en erfaren frivillig, som vil fortælle uddybende om hvad det vil sige at være frivillig, fortæller om huset og hvilke funktioner, du har som frivillig.

Du skal tilmelde dig introduktions mødet, på tlf.: (+45) 98 19 06 66 eller mail krisecenterforkvinder@aalborg.dk.

Den personlige samtale

Hvis du efter introduktionsmødet fortsat ønsker at være frivillig, skal du kontakte Krisecentrets leder, så i kan aftale en personlig samtale om de gensidige forventninger. Her bliver der desuden indhentet de lovpligtige straffe- og børneattester. Du vil efter samtalen, og forudsat interessen for at gøre en forskel for Krisecentret er intakt, blive tilknyttet en frivilliggruppe.

Krisecenterforeningen

Som frivillig indgår du et medlemskab i Krisecenterforeningen. Kontingentet fastsættes og betales én gang årligt og ligger på 100,00 kr. Medlemsskabet omfatter, at du tilbydes temadage, foredrag og andre spændende og interessante aktiviteter med de øvrige frivillige.

Frivilliggrupperne

Alle frivillige er delt op i 5 grupper. Hver gruppe har en kontaktperson som arrangere afholdelse af gruppemøder én gang om måneden. Møderne afholdes som regel på Krisecentret og her drøftes der vagtplan for frivillige, gives en orientering om Krisecentret fra en fast medarbejder, snakkes trivsel m.m.

De frivilliges mødeplan udsendes digitalt via en app, og der skal derfor anvendes smartphone til dette. Systemet er enkelt at bruge og giver dig et godt overblik over din mødeplan og gør planlægningen enkel. Du vil blive introduceret for systemet ved opstart og det er let at anvende.

Gruppemøderne er ikke obligatoriske, men det anbefales altid at deltage, da der foruden det sociale element, også deles vigtige informationer og drøftes aktuelle oplevelser fra Krisecentret.

I hver frivilliggruppe er der desuden udpeget en repræsentant, der er medlem af Krisecenterforeningens bestyrelsen.​

Bestyrelsen for Krisecenterforeningen

Foreningens bestyrelse består af 8 medlemmer som omfatter:

  • 1 formand
  • 1 næstformand
  • 1 kasserer
  • 1 frivillig fra hver gruppe.

Der afholdes bestyrelsesmøde 6 gange om året – og der kan indkaldes til  ekstraordinært møde efter behov.

Krisecentrets leder deltager ved møderne.

De frivilliges arbejde

Frivilligt arbejde er en af grundforudsætningerne for Krisecentrets succes i arbejdet med at støtte kvinder og børn til et godt liv uden vold.

Som frivillig hos Krisecentret skal man ikke sagsbehandle eller rådgive beboerne om specifikke forhold, men i stedet sikre at Krisecentret er en tryg, omsorgsfuld og værdiskabende base for beboerne. Krisecentrets korps af frivillige bidrager til, at der altid er nogen i huset man kan tale med, at der er hjælp at hente til praktiske opgaver og at der er tryghed både nat og dag.

Foruden muligheden for at gøre en væsentlig forskal for kvinder og børn, udsat for vold i nære relationer, har du som frivillig også mulighed for at bidrage i PR-Gruppen.

PR-gruppen består af frivillige, der, blandt flere opgaver, varetager introduktionsmøderne sammen med en medarbejder. PR-Gruppen arbejder også aktivt med at formidler kendskabet omkring frivilligt arbejde på Krisecentret, forebygge vold i nære relationer, samt udbrede kendskabet til Krisecentret og vores tilbud. PR-gruppen står desuden for at arrangere faglige temaaftner, opkvalificerende kurser for frivillige, planlægge og deltage ved foredrag og oplæg til eksterne interesseorganisationer, målrette vores SoMe profil, samt meget andet. Pr-gruppen tilbyder derfor en mulighed for at frivillige hos Krisecenter For Kvinder, i endnu højere grad, kan få indflydelse på vores profil, tilbud og virke.

Hvis du ønsker at høre mere om at være frivillig hos Krisecenter For kvinder i Aalborg, og om de mange muligheder for at gøre en aktiv forskel, så kontakt os gerne på på mail eller telefon.

Hjælp voldsramte kvinder og børn

Et midlertidigt opholdssted for kvinder og børn, som er udsat for psykisk, seksuel eller fysisk vold i nære relationer.

(+45) 98 19 06 66
krisecenterforkvinder@aalborg.dk
Saxogade 9, 9000 Aalborg