Børn

Arbejdet med børn på krisecenteret handler om psykisk førstehjælp og ikke terapi.

Børn på krisecenteret

Vi tager arbejdet med børn på krisecenteret alvorligt.

Mange børn, der flytter ind på krisecenteret, har selv oplevet enten direkte vold eller indirekte vold i familien. Derfor handler det i første omgang om at sikre, at børnene opnår ro, tryghed og forudsigelighed. Vi tilbyder børnene mulighed for at tale om deres situation, og dette foregår altid i samarbejde og efter aftale med mor. Vi tager selvfølgelig hensyn til barnets alder og formåen i disse situationer.

Fokus på børnenes behov

På krisecenteret er der ansat en pædagogfaglig medarbejder, som har særligt fokus på børnenes behov under hele opholdet. Der er ikke tale om en pasningsordning, men om en kvalificeret faglig indsats, hvor børnenes trivsel på krisecenteret er i fokus.

Du og dit barn tilbydes en samtale med vores pædagogfaglige medarbejder og her vil I blive orienteret om, hvad det betyder for Jer som familie at bo på et krisecenter. Dit barn vil få mulighed for at fortælle om de oplevelser, der er gået forud for opholdet, og der vil sammen med dig og dit barn blive lagt en foreløbig plan i forhold til barnets deltagelse i daginstitution, skole m.v.

Målet med arbejdet med børnene er:

  • At skabe rammer, forudsigelighed og trivsel i forhold til barnets hverdag på krisecenteret.
  • At barnet føler sig anerkendt.
  • At påbegynde en bearbejdning af de oplevelser som barnet kan have overværet og/eller selv været udsat for.

Under opholdet er der mulighed for:

  • At barnet tilbydes samtaler med vores pædagogfaglige medarbejder.
  • Mor/barn samtaler.
  • Hjælp med kontakt til skole, daginstitution og øvrige instanser.
  • Hjælp til iværksættelse af aktiviteter til dig og barnet.

Foruden dette inddrages børnene i krisecenterets hverdag gennem “børnemøder”, hvor også børnenes meninger og oplevelse af at bo på Krisecentret kan deles.

Overordnet er det er en vigtig målsætning for os, at du som mor forbliver den vigtigste omsorgsperson for dit barn/dine børn. Derfor arbejder vi sammen med dig om at styrke og opretholde mor/barn relationen og din rolle som mor.

Psykologbehandling til børn på krisecenteret

Ifølge Serviceloven har dit barn ret til gratis psykologbehandling, når barnet følger med dig på krisecenter. Derfor vil der blive tilbudt psykologbehandlinger til dit barn.

Vi samarbejder med en privatpraktiserende psykolog, som vil foretage behandlingen af barnet. Vi formidler kontakten til psykologen efter aftale med dig. Dit barn kan få op til 10 samtaler.

Skærpet underretningspligt

Du kan opholde dig anonymt på et krisecenter, hvis du kommer alene, men hvis du medbringer dine børn under 18 år, har vi skærpet underretningspligt, og skal derfor oplyse om opholdet til din hjemkommune.

Vi sender dog aldrig en underretning om ophold uden at involvere dig som mor.

Hjælp voldsramte kvinder og børn

Et midlertidigt opholdssted for kvinder og børn, som er udsat for psykisk, seksuel eller fysisk vold i nære relationer.

(+45) 98 19 06 66
krisecenterforkvinder@aalborg.dk
Saxogade 9, 9000 Aalborg