Efterværn

Krisecentrets beboere opholder sig i kortere eller længere tid på Krisecentret.

Efterværn og netværk

Det er meget forskelligt hvor længe man har brug for at bo på Krisecentret. Tiden efter et ophold kan være vanskelig at overskue, så derfor tilbyder vi altid opfølgning i form af efterværn, til de beboere som måtte ønske det.

Efterværn

Når du flytter i egen bolig efter endt ophold, kan det være godt at bevare kontakten til de personer som du har tillid til og som du har haft god kontakt med under opholdet. Hvor stort behovet er, og hvad du har behov for, aftaler du og din kontaktperson, inden du forlader krisecentret.

Efterværn kan både foregå som besøg i dit nye hjem eller som rådgivning og opfølgende samtaler på Krisecentret. Det bestemmer du.

Netværk

Foruden efterværn, tilbyder vi også at støtte dig i at opbygge eller genopbygge, et sundt netværk udenfor krisecenteret. Gode og sunde relationer, til personer man har tillid til, er vigtige. Derfor tilbyder vi at støtte og vejlede dig i, dels hvordan du kan opbygge og få kontakt til et netværk, som kan blive værdifuldt og positivt, og dels hjælper vi med at genetablerer kontakt til personer i dit liv, som du måske har mistet kontakten til.

Hjælp voldsramte kvinder og børn

Et midlertidigt opholdssted for kvinder og børn, som er udsat for psykisk, seksuel eller fysisk vold i nære relationer.

(+45) 98 19 06 66
krisecenterforkvinder@aalborg.dk
Saxogade 9, 9000 Aalborg