Hvad er vold?

Hvert år udsættes mindst 80.000 kvinder for vold i nære relationer.

Afklaring af begrebet vold

Hvornår er man voldsramt?

Hvad er vold? Mere end 118.000 kvinder udsættes hvert år for vold i nære relationer, og det er afgørende at forstå, hvad vold indebærer. For mange, som lever i en voldelig relation, kan det være både svært at svare på spørgsmålet “Hvad er vold?” og vanskeligt at handle på den vold, man udsættes for.

Vold kan manifestere sig på forskellige måder, herunder fysisk, psykisk, seksuel og økonomisk vold. Det kan omfatte trusler, kontrol, manipulation og mishandling. Vold i nære relationer er ikke kun begrænset til fysisk aggression; det kan også inkludere kontrol og magtmisbrug, der har alvorlige konsekvenser for ofrene.

Det er vigtigt at forstå, hvad vold er, så man kan identificere tegnene og søge hjælp og støtte, hvis man er i en voldelig relation.

 

Nogle af årsagerne kan være at:

 • Man vælger at bagatellisere eller skjule volden.
 • Man fornægter volden, pga. skyld og skam.
 • Man føler, at man selv er ansvarlig for volden.
 • Man vælger at tro, at forholdene bliver bedre, og at det går over igen.
 • Frygt for hvad der sker hvis man reagerer på volden.

I gennemsnit er kvinder, som er udsat for vold, 8 år om at reagerer på den vold de oplever. Jo længere tid man har levet med vold, des længere vej kan der være ud af den voldelige relation. Det er derfor er det vigtigt at handle med det samme, når mistanken og tvivlen melder sig.

Hvad er vold?

Hos Krisecenter For Kvinder i Aalborg følger vi Socialstyrelsens overordnede definitioner af voldsbegreberne. Disse omfatter;

 • Fysisk vold – Som kan omfatte slag, spark, skub, spyt og andre forhold som fysisk krænker, smerter og skader offeret.
 • Psykisk vold – Som bl.a. omfatter gentagen verbal nedgørelse, ydmygelser, krænkelser, manipulation, trusler, isolation, gaslighting m.m.
 • Seksuel vold – Som omfatter uønskede handlinger af seksuel karakter og både direkte og indirekte tvang til at udføre seksuelle handlinger, deling af intime fotos. m.m.
 • Materiel vold – Som omfatter bevidst og målrettet ødelæggelse af offerets ejendele eller ødelæggelse af genstande, som har følelsesmæssig værdi for offeret.
 • Økonomisk vold – Som bl.a. omhandler fratagelse af retten til selv at bestemme over sin egen økonomi, blive truet til at udlevere koder og kreditkort, blive franarret penge eller opleve at der optages lån i ens eget navn uden samtykke hertil.
 • Digital vold – Som primært omfatter truende eller krænkende handlinger, der foregår via sociale medier, sms, online forums eller pr. telefon. Digital vold kan desuden omfatte, at man bliver sporet med GPS eller på anden vis overvåges.
 • Stalking – Som omfatter, at offeret udsættes for gentagne, påtrængende og uønsket kontakt, overvågning og kommunikation.
 • Æresrelateret vold – Hvor eksempelvis en families beskyttelse af sit omdømme og ære, omfatter vold og trusler om vold mod en person i familien. Æresrelateret vold kan omfatte negativ social kontrol, tvang, vold og trusler.
 • Indirekte vold – Når man er vidne til, at andre udsættes for vold i nære relationer. Ofte vil børn og unge, som lever i en familie, hvor der er vold, være ofre for indirekte vold.
 • Anden vold – Omfatter øvrige handlinger, som ikke nødvendigvis er benævnt ovenstående.

Går du med spørgsmålet: Hvad er vold? Vi står altid parat til at rådgive og vejlede kvinder, som er udsat for vold eller har mistanke herom. Kontakt os for en afklarende samtale med det samme. Ring på telefon: 98190666.

Hjælp voldsramte kvinder og børn

Et midlertidigt opholdssted for kvinder og børn, som er udsat for psykisk, seksuel eller fysisk vold i nære relationer.

(+45) 98 19 06 66
krisecenterforkvinder@aalborg.dk
Saxogade 9, 9000 Aalborg