Hvad er vold?

Hvert år udsættes mindst 80.000 kvinder for vold i nære relationer.

Afklaring af begrebet vold

Hvornår er man voldsramt?

Mere end 80.000 kvinder udsættes hvert år for vold i nære relationer.

For mange, som lever i en voldelig relation, kan det være svært at svare på, om man reelt er udsat for vold og især at handle på den vold, man udsættes for.

Nogle af årsagerne kan være at:

 • Man vælger at bagatellisere eller skjule volden.
 • Man fornægter volden, fordi man skammer sig over at være udsat for vold.
 • Man føler, at det er ens egen skyld, at volden finder sted.
 • Man vælger at tro, at forholdet bliver bedre, og at det går over igen.

Hvad er vold?

Hos Krisecenter For Kvinder i Aalborg følger vi Socialstyrelsens overordnede definitioner af voldsbegreberne. Disse omfatter;

 • Fysisk vold – Som kan omfatte slag, spark, skub, spyt og andre forhold som fysisk krænker, smerter og skader offeret.
 • Psykisk vold – Som bl.a. omfatter gentagen verbal nedgørelse, ydmygelser, krænkelser, manipulation, trusler, isolation m.m.
 • Seksuel vold – Som omfatter uønskede handlinger af seksuel karakter og både direkte og indirekte tvang til at udføre seksuelle handlinger.
 • Materiel vold – Som omfatter bevidst og målrettet ødelæggelse af offerets ejendele eller ødelæggelse af genstande, som har følelsesmæssig værdi for offeret.
 • Økonomisk vold – Som bl.a. omhandler fratagelse af retten til selv at bestemme over sin egen økonomi, blive franarret penge eller opleve at der optages lån i ens eget navn uden samtykke hertil.
 • Digital vold – Som primært omfatter truende eller krænkende handlinger, der foregår via sociale medier, sms, online forums eller pr. telefon. Digital vold kan desuden omfatte, at man bliver sporet med GPS eller på anden vis overvåges.
 • Stalking – Som omfatter, at offeret udsættes for gentagne, påtrængende og uønsket kontakt, overvågning og kommunikation.
 • Indirekte vold – Når man er vidne til, at andre udsættes for vold i nære relationer. Ofte vil børn og unge, som lever i en familie, hvor der er vold, være ofre for indirekte vold.
 • Anden vold – Omfatter øvrige handlinger, som ikke nødvendigvis er benævnt ovenstående.

Vi står altid parat til at rådgive og vejlede kvinder, som er udsat for vold eller har mistanke herom. Kontakt os for en afklarende samtale med det samme.

Hjælp voldsramte kvinder og børn

Et midlertidigt opholdssted for kvinder og børn, som er udsat for psykisk, seksuel eller fysisk vold i nære relationer.

(+45) 98 19 06 66
krisecenterforkvinder@aalborg.dk
Saxogade 9, 9000 Aalborg