Om huset

Krisecentret er åbent hele døgnet rundt.

Rammer og miljø

Krisecenteret holder til i en smuk patriciavilla, der ligger meget tæt på centrum – men tilbagetrukket i et stille villakvarter tæt på offentlig transport og Aalborg bymidte.

I stueetagen er der en modtagelse, en stor spisestue og en TV-stue, som er hyggelig indrettet med alt det, der hører til et almindeligt hjem. I forlængelse af TV-stuen er husets store børne-/legerum, som primært er forbeholdt de små børn. Vi har også en lille havestue, hvorfra der er udgang til vores dejlige have med legeplads og små rekreative oaser, som danner ramme om mange udendørs aktiviteter og fællesskab.

I vores fløj er der to etager med værelser, soverum til nattevagter, bad og toiletforhold.

Husets 1. sal rummer vores administration med kontorer, mødelokaler og samtalerum.

Huset og haven er videoovervåget og sikret mod indtrængen fra uvedkommende.

Hensyn

For at huset fungerer for alle, er der nogle forhold, der skal efterleves:

 • Vi behandler alle hinanden ordentligt og respektfuldt.
 • Krisecenter For Kvinder er et alkoholfrit hus.
 • Rygning må kun foregå udendørs på anviste steder.
 • Som beboer er man med til at holde huset pænt og ordentligt, hvilket betyder, at man sørger for at rydde op efter sig selv.
 • Som beboer skal man selv administrere eventuel medicin, som skal opbevares i aflåst boks på værelset.
 • Det er nødvendigt, at vi laver aftaler, hvis man ønsker at overnatte ude.
 • Det er muligt at få besøg, men besøg skal foregå på 1. sal i vores samtalerum, så besøgende ikke skal ind på selve krisecenteret.

Ved ankomsten får hver beboer udleveret en velkomst og informationsmappe, som beskriver yderligere forhold.

Hverdagen på krisecenteret

Krisecenteret er åbent hele døgnet, året rundt.

Fra kl. 07.00 – 22.00 på hverdage og 7 – 15 i weekender og helligdage, er der personale på arbejde.

Fra kl. 16.00 – 22.00 og 22 – 07 på hverdage og fra 14.30 – 22.00 og 22.00 – 07 i weekender/helligdage er der frivillige på arbejde.

Hverdagen på krisecenteret

Hverdagen på krisecenteret er generelt tilpasset hver beboer. Vores hensigt er at sikre et så trygt, godt og værdiskabende ophold som muligt – tilpasset de forpligtigelser og daglige gøremål, som hver af vores beboere har.

Dagen er overordnet set til fri disposition – men når man er søgt ind på et krisecenter, er der selvsagt en del forhold, personlige som praktiske, der skal arbejdes med. Vi har et stort fokus på, at alle kvinder og børn, der opsøger Krisecenter For Kvinder i Aalborg, bliver støttet i et godt liv uden vold. Som beboer skal man derfor være indstillet på at arbejde på de mål, der aftales, så opholdet giver mening for alle parter.

Krisecenteret arrangerer ofte gratis fællesture og tilbyder forskellige oplevelser og muligheder under opholdet. Vi har fokus på både det mentale og det fysiske helbred, og derfor arbejder vi aktivt med at sikre de bedste forudsætninger for et sundt fællesskab, gode oplevelser og positive sociale relationer.

I hverdagen har vi en kost- og ernæringsassistent i huset, der sammen med beboerne planlægger kost, indkøb og tilberedning af aftensmåltiderne for ugen. Der tages både hensyn til kulturelle forhold, vegetarer og allergikere.

 • Vi spiser sædvanligvis mellem 18 og 19
 • Vi henstiller til, at de mindste børn er i seng klokken 20
 • Vi henstiller til, at der er forholdsvist roligt i huset klokken 22

Husmøde

Hver anden torsdag kl. ca. 20.30, når de mindste er lagt i seng, holder vi husmøde. Husmødet er personalets mulighed for at få overleveret vigtige informationer til alle beboerne, og er samtidig beboernes mulighed for at få indflydelse på aktiviteter og andre forhold i huset.

En del af møderne foregår desuden som temaaftner, hvor vi kan have foredrag i huset af en gæst, drøfte forskellige emner og have fokus på husets sociale fællesskab.

De ældre børn i huset har deres eget husmøde, hvor de har mulighed for at komme med forslag og få deres oplevelser af opholdet på krisecenteret drøftet.

Personale og frivillige

Hos Krisecenter For Kvinder i Aalborg vægter vi fagligheden højt:

Vi har et højt niveau af fagligt kvalificerede og erfarne rådgivere, som omfatter socialfagligt-, sundhedsfagligt- og pædagogfagligt uddannede medarbejdere.

Vi tilstræber altid at tilegne os ny viden og arbejder løbende på at forbedre tilbuddet, så vi sikrer de bedste rammer og vilkår for de kvinder og børn, der har brug for et ophold hos os.

Vi er i alt 11 fastansatte i huset, som foruden kontakt- og rådgivningsfunktionerne omfatter en leder, kontorassistent, kost- og ernæringsassistent, frivilligkoordinator og en pedel.

Foruden det faste personale, samarbejder vi med krisecenterets store korps af frivillige kvinder, der sammen med personalet er med til at sikre et trygt og omsorgsfuldt ophold på Krisecenter For Kvinder i Aalborg.

Lederen har både det overordnede ansvar for krisecenterets drift samt i forhold til tilbuddets udvikling såvel som beboernes, personalets og de frivilliges trivsel og at dagligdagen generelt fungerer.

Kontaktpersonerne har særlige, faglige kompetencer og erfaring i at støtte, rådgive og vejlede vores beboere ud fra et helhedsorienteret perspektiv med beboeren i centrum for indsatserne. Den pædagogfaglige medarbejder har et særligt perspektiv på de børn, der i følge med deres mor gør ophold på krisecenteret.

Kontorassistenten har, foruden de faste opgaver, også en række opgaver i forhold til at arrangere fællesture og kulturelle oplevelser for krisecenterets kvinder og børn.

Frivilligkoordinatoren er med til at bygge bro mellem de frivillige og krisecenteret og har fokus på at udvikle planer for rekruttering og fastholdelse af frivillige i tæt samarbejde med lederen og Krisecenterforeningens (de frivilliges) bestyrelse.

Kost- og ernæringsassistenten sikrer, at der både er planlagt, indkøbt og forberedt sund og varieret kost til husets beboere, og at der er taget de nødvendige hensyn til kulturelle forhold og allergikere.

Pedelfunktionen kommer i huset en gang om ugen og hjælper med små reparationer.

De frivillige rummer mange forskellige kompetencer og færdigheder og er altid parate til at understøtte krisecenterets beboere til et godt og trygt ophold.

Krisecenter For Kvinder, Aalborg

Krisecenter For Kvinder i Aalborg åbnede d. 8. februar 1982 i Nørresundby, og 3 måneder senere havde der allerede været 43 beboere med 37 børn omkring huset.

Krisecenter For Kvinder åbnede efter, at en række frivillige – med Dansk Kvindesamfund, som en koordinerende funktion – havde taget initiativ til at undersøge behovet for et krisecenter i Aalborg. Arbejdet startede allerede i 1980 med en grundig dataindsamling hos politi, taxa, skadestue m.fl., som desværre kunne bekræfte et omfattende behov for et kvindekrisecenter i Aalborg.

I november 1981 stiftede de frivilliges organisation, Krisecenterforeningen, som 3 måneder senere kunne slå dørene op for Aalborgs første og eneste Krisecenter For Kvinder.

I de mere end 40 år som nu er gået, har krisecenteret behandlet mere end 18.000 henvendelser fra voldsramte kvinder, pårørende eller andre relationer og både efterspørgslen på råd og vejledning samt fysisk ophold på krisecenteret er fortsat omfattende og stigende.

Siden juni 2013 har Krisecenter For Kvinder haft adresse i fantastiske rammer i Aalborg centrum, i Saxogade 9.

Krisecenter For Kvinder drives i dag som en non-profit, NGO, med et nært og mangeårigt samarbejde med Aalborg Kommune, som krisecenteret har overenskomst med.

Krisecenterets bestyrelse

Krisecenterets bestyrelse repræsenterer den overordnede ledelse af krisecenteret.

Der er 9 medlemmer i krisecenterets bestyrelse:

 • 3 medlemmer udpeges af Aalborg byråd
 • 2 medlemmer og 2 suppleanter udpeges af Krisecenterforeningen
 • 1 medlem udpeges af Integrationsrådet
 • 1 medlem udpeges af Institut for sociale forhold på AUC
 • 1 medlem udpeges af LO
 • 1 medlem udpeges blandt krisecenterets medarbejdere.

Foruden bestyrelsen deltager krisecenterets daglige leder samt en konsulent fra Aalborg Kommune også i bestyrelsesmøderne. Begge dog uden stemmeberettigelse.

Lederen af krisecenteret forestår den daglige ledelse og deltager uden stemmeret ved bestyrelsesmøderne.

Der afholdes minimum 6 årlige møder.

Hjælp voldsramte kvinder og børn

Et midlertidigt opholdssted for kvinder og børn, som er udsat for psykisk, seksuel eller fysisk vold i nære relationer.

(+45) 98 19 06 66
krisecenterforkvinder@aalborg.dk
Saxogade 9, 9000 Aalborg