Ophold og henvendelse

Hvis Krisecentret ikke har plads, vil vi så vidt muligt henvise dig til et andet krisecenter.​

Henvendelse til Krisecenter For Kvinder

Telefonisk henvendelse

Hvis du er udsat for vold, og har behov for vores hjælp, kan du henvende dig telefonisk på:

Tlf.: (+45) 98 19 06 66

Her vil du blive spurgt lidt ind til din situation, og vi vil sammen aftale, hvornår og hvordan du kan komme til krisecenteret. Du vil også få råd og vejledning om, hvordan du skal forholde dig i din aktuelle situation.

Hvis krisecenteret ikke har plads, vil vi så vidt muligt hjælpe dig med andre muligheder.

Personlig henvendelse

Du kan i akutte tilfælde også møde op på adressen Saxogade 9, 9000 Aalborg. Her vil du blive taget imod og tilbudt en samtale. Vi vil sammen med dig afklare, hvorvidt du har mulighed for at bo på krisecenteret. Hvis vi ikke har plads, hjælper vi med andre muligheder.

Vi anbefaler altid, at du ringer til krisecenteret før et fremmøde, så vi kan koordinere og planlægge den bedst mulige indsats for dig – men dette er ikke et krav.

Personlig henvendelse om natten

Hvis du henvender dig om natten, vil du blive modtaget af en frivillig. Den frivillige vil sørge for, at du får mulighed for at overnatte på krisecenteret – forudsat der er plads. Dagen efter vil en medarbejder tage en samtale med dig og sammen med dig finde ud af, hvad der videre skal ske.

Hvis du er i akut fare, skal du altid ringe til politiet på 112.

Indskrivning

Hvis du indskrives på Krisecenter For Kvinder, skal du betale for kost og logi.

Aktuelt er satsen pr. døgn

Kost og øvrig forplejning 70 kr. for voksne og 30 kr. pr. barn.

Betaling for logi 84 kr. i døgnet, og afregnes med din hjemkommune i forhold til din betalingsevne.

Hvis du ikke har penge, når du indskrives akut, finder vi en ordning, så du kan betale senere.

OBS! En forudsætning for at blive indskrevet på krisecenteret er, at du ikke har et aktivt misbrug eller har ubehandlede svære psykiske problemer. Her henviser vi til anden mulighed for støtte/hjælp/botilbud.

Orienteringspligt til hjemkommunen

Hvis du indskrives på Krisecenter For Kvinder, skal vi som udgangspunkt give din hjemkommune besked om indskrivningen senest tre hverdage efter indflytningen. Man har dog ret til at blive indskrevet anonymt, hvis dette ønskes.

Krisecentrene er omfattet af reglen om Selvhenvender-princippet. Det betyder at det er lederen af Krisecentret der har ansvaret for hvem der ind- og udskrives og vi involverer ikke andre uden dit samtykke, medmindre informationen er underlagt skærpet underretningspligt.

Styrkelse af indsatsen til kvinder på krisecenter

Din hjemkommune er forpligtet til at yde dig koordinerende rådgivning i henhold til Servicelovens § 109, stk 4., når du indskrives på krisecenteret.

Den koordinerende rådgivning skal hjælpe og støtte dig i forbindelse med, at du fraflytter krisecenteret, således du får mulighed for at starte en ny tilværelse for dig og dine børn.

Krisecenterets personale hjælper dig med at få kontakt til den koordinerende rådgiver, der er tilknyttet din hjemkommune.

Det er et frivilligt tilbud, som du selv bestemmer, om du har behov for og vil benytte.

Den koordinerende rådgivning kan blandt andet gives i forhold til

  • Hjælp til at få styr på din boligsituationen
  • Hjælp til at få styr på din økonomi
  • Støtte dig i forhold til arbejdsmarked/uddannelse
  • Støtte dig i forhold til dine børns skole og daginstitutioner
  • Støtte dig i forhold til kontakt til sundhedsydelser
  • Generelle råd og vejledning i forhold til din situation

Efterværn og netværk

Det er meget forskelligt, hvor længe man har brug for at bo på krisecenteret. Tiden efter et ophold kan være vanskelig at overskue, så derfor tilbyder vi altid opfølgning i form af efterværn, til de beboere som måtte ønske det.

Efterværn

Når du flytter i egen bolig efter endt ophold, kan det være godt at bevare kontakten til de personer, du har tillid til, og som du har haft god kontakt med under opholdet. Hvor stort behovet er, og hvad du har behov for, aftaler du og din kontaktperson, inden du forlader krisecenteret.

Efterværn kan både foregå som besøg i dit nye hjem eller som rådgivning og opfølgende samtaler på krisecenteret. Det bestemmer du.

Netværk

Foruden efterværn tilbyder vi også at støtte dig i at opbygge eller genopbygge, et sundt netværk udenfor krisecenteret. Gode og sunde relationer, til personer man har tillid til, er vigtige. Derfor tilbyder vi at støtte og vejlede dig i, dels hvordan du kan opbygge og få kontakt til et netværk, som kan blive værdifuldt og positivt for dig, og dels hjælper vi med at genetablere kontakt til personer i dit liv, som du måske har mistet kontakten til.

Hjælp voldsramte kvinder og børn

Et midlertidigt opholdssted for kvinder og børn, som er udsat for psykisk, seksuel eller fysisk vold i nære relationer.

(+45) 98 19 06 66
krisecenterforkvinder@aalborg.dk
Saxogade 9, 9000 Aalborg