Ophold og henvendelse

Hvis Krisecentret ikke har plads, vil vi så vidt muligt henvise dig til et andet krisecenter.​

Henvendelse til Krisecenter For Kvinder

Telefonisk henvendelse

Hvis du er udsat for vold, og har behov for vores hjælp, kan du henvende dig telefonisk på:

Tlf.: (+45) 98 19 06 66

Her vil du blive spurgt lidt ind til din situation, og vi vil sammen aftale, hvornår og hvordan du kan komme til krisecenteret. Du vil også få råd og vejledning om, hvordan du skal forholde dig i din aktuelle situation.

Hvis krisecenteret ikke har plads, vil vi så vidt muligt hjælpe dig med andre muligheder.

Personlig henvendelse

Du kan i akutte tilfælde også møde op på adressen Saxogade 9, 9000 Aalborg. Her vil du blive taget imod og tilbudt en samtale. Vi vil sammen med dig afklare, hvorvidt du har mulighed for at bo på krisecenteret. Hvis vi ikke har plads, hjælper vi med andre muligheder.

Vi anbefaler altid, at du ringer til krisecenteret før et fremmøde, så vi kan koordinere og planlægge den bedst mulige indsats for dig – men dette er ikke et krav.

Personlig henvendelse om natten

Hvis du henvender dig om natten, vil du blive modtaget af en frivillig. Den frivillige vil sørge for, at du får mulighed for at overnatte på krisecenteret – forudsat der er plads. Dagen efter vil en medarbejder tage en samtale med dig og sammen med dig finde ud af, hvad der videre skal ske.

Hvis du er i akut fare, skal du altid ringe til politiet på 112.

Indskrivning

Hvis du indskrives på Krisecenter For Kvinder, skal du betale for kost og logi.

Aktuelt er satsen pr. døgn

Kost og øvrig forplejning 70 kr. for voksne og 30 kr. pr. barn.

Betaling for logi 84 kr. i døgnet, og afregnes med din hjemkommune i forhold til din betalingsevne.

Hvis du ikke har penge, når du indskrives akut, finder vi en ordning, så du kan betale senere.

OBS! En forudsætning for at blive indskrevet på krisecenteret er, at du ikke har et aktivt misbrug eller har svære psykiske problemer. Her henviser vi til anden mulighed for støtte/hjælp/botilbud.

Orienteringspligt til hjemkommunen

Hvis du indskrives på Krisecenter For Kvinder, skal vi give din hjemkommune besked om indskrivningen senest tre hverdage efter indflytningen.

Hvis du kommer uden børn, kan du vælge at blive indskrevet anonymt.​

Hjælp voldsramte kvinder og børn

Et midlertidigt opholdssted for kvinder og børn, som er udsat for psykisk, seksuel eller fysisk vold i nære relationer.

(+45) 98 19 06 66
krisecenterforkvinder@aalborg.dk
Saxogade 9, 9000 Aalborg