Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Krisecenterforeningen.

Privatlivspolitik for Krisecenterforeningen

​Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlings skik. Derfor har vi vedtaget denne politik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller du beder os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

Krisecenterforeningen er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.​

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er

Kontaktperson: Lene Jacobsen​
Adresse: Saxogade 9, 9000 Aalborg

​Cvr: 35603379

Telefon nr.: (+45) 98 19 06 66
Mail: krisecenterforkvinder@aalborg.dk

Hjemmeside: http//www.kvindekrisecentret.dk

Behandling af personoplysninger

Oplysninger om frivillige:

Almindelige personoplysninger: Navn, adresse, telefonnr., mailadresse.

Her indsamler vi oplysninger fra:​

Kun fra dig (den frivillige)

Foreningens formål med behandlingen af dine personoplysninger.

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel)

Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:

At du har givet samtykke til, at vi kan behandle dine oplysninger.

Formålene med at behandle oplysningerne om foreningens frivillige er:

 • At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver i foreningen.
 • At vi har overblik over og kan udvikle frivilliges erfaringer og kompetencer, herunder at give tilbud om fx kurser og kompetenceudvikling.

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser.

I det omfang vi behandler dine medlems oplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som er:

 • At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder at tage vagter og betale kontingent mv.
 • At kunne planlægge og afholde kurser m.m.

Samtykke.​

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger.

Vi videregiver IKKE dine oplysninger.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger.

Vi sletter dine personoplysninger når dit medlemskab i Krisecenterforeningen ophører.

Dine rettigheder.

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. Persondataforordningen en række rettigheder:

 • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne Privatlivspolitik – (som forening har vi oplysningspligt)
 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger vi behandler om dig (indsigtsret)
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget (retten til berigtigelse)
 • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)
 • Du har ret til at flytte dine oplysninger – dvs. at vi skal udlevere de oplysninger vi har om dig i et almindeligt anvendt format (retten til dataportabilitet)
 • Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelser mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysningerne øverst her i privatlivpolitikken.
 • Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringerne eller sletning så hurtigt som muligt.
 • Du kan indgive en klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandlingen af dine personoplysninger.

Revision af privatlivpolitikken.

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Når vi ændrer privatlivpolitikken ændrer vi også datoen nederst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer modtager du en meddelse herom.

Den til enhver tid gældende privatlivpolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.

Juli 2018

(+45) 98 19 06 66
krisecenterforkvinder@aalborg.dk
Saxogade 9, 9000 Aalborg