Rådgivning – Hjælp til voldsramte kvinder

Vi tilbyder ikke behandling – men vi tilbyder rådgivning.

Har du været udsat for vold?

Hvis du har været udsat for vold, trusler om vold eller har mistanke herom, kan du henvende dig til krisecenteret på telefon, mail eller ved personligt fremmøde på adressen i Saxogade 9, 9000 Aalborg. Vi står klar med hjælp til voldsramte kvinder.

Du behøver ikke nødvendigvis at tage ophold på krisecenteret, men måske har du behov for en uforpligtende rådgivning. Samtalen kan sagtens være anonym, og vi registrerer ikke noget uden forudgående aftale med dig.

Det er vigtigt at understrege, at vi ikke tilbyder behandling, men råd og vejledning.

En rådgivningssamtale kan blandt andet være med til at hjælpe dig med:

  • Afklaring – er der tale om vold?
  • Hvordan kommer du ud af volden?
  • Hvad sker der med dine børn, hvis du vil ud af et voldeligt forhold med børnenes far?
  • Hvad med fælles ejendom, ejendele og økonomi?
  • Hvordan kan du sætte grænser?
  • Planlægning af de næste skridt?

Rådgivningssamtale

En rådgivningssamtale fører nogle gange til en indflytning på krisecenteret. I andre situationer, kan rådgivningssamtalen føre til et ambulant rådgivningsforløb, hvor du over tid kommer til flere samtaler om din situation.

Rådgivningssamtalerne har, ligesom en indflytning på krisecenteret, til formål at forebygge yderligere vold og hjælpe og støtte dig til en tryg og værdig tilværelse uden vold.

Vi står altid til rådighed med hjælp til voldsramte kvinder. Du er velkommen til at kontakte os for yderligere information eller rådgivning. Vores telefonnummer er 98190666.

Hjælp voldsramte kvinder og børn

Et midlertidigt opholdssted for kvinder og børn, som er udsat for psykisk, seksuel eller fysisk vold i nære relationer.

(+45) 98 19 06 66
krisecenterforkvinder@aalborg.dk
Saxogade 9, 9000 Aalborg