Værdiggrundlag

Værdier for Aalborg Krisecenter For Kvinder

Aalborg Krisecenter For Kvinder har opsat 5 grundlæggende værdier. De beskriver den tilgang og adfærd hos ansatte og frivillige, der i praksis karakteriserer og understøtter (sam-)arbejdet:

  • med vores målgruppe: Voldsudsatte kvinder og deres børn.
  • med samarbejdspartnere
  • internt på kryds og tværs af ansatte og frivillige

Under hver af de 5 værdier er der givet nogle få, men konkrete, eksempler på, hvad der i praksis understøtter, at den enkelte værdi helt konkret kan ses og opleves i vores daglige arbejde.

Værdigrundlaget er skabt i et fællesskab mellem ansatte og frivillige i juni 2022 med den overordnede hensigt at leve op til vores vision:

Aalborg Krisecenter for Kvinder er førende i at støtte kvinder og børn til et godt liv uden vold.

(+45) 98 19 06 66
krisecenterforkvinder@aalborg.dk
Saxogade 9, 9000 Aalborg